روانشناسی تربیتی: معرفی، تاریخچه و بازار کار

روانشناسی تربیتی: معرفی، تاریخچه و بازار کار

روانشناسی تربیتی یکی از مهترین رشته‌هایی است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسائی‌ های تحصیلی یاد گیرندگان می‌پردازد. به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخه‌ای از علم روان شناسی است و هدف این حوزه کمک به کسانی است که در تربیت افراد نقش دارند و مواجهه صحیح با مسائل آموزشی و تربیتی است. روانشناسی تربیتی یک حوزه نسبتاً جوان محسوب می شود و که اخیرا رشد قابل توجه ای داشته است. روانشناسی به عنوان یک علم جداگانه تا اواخر دهه 1800 ظهور نکرد، به همین دلیل علاقه پیشین نسبت به روانشناسی تربیتی، بیشتر توسط فیلسوفان تربیتی شکل گرفته است. یوهان هربارت را پدر روانشناسی تربیتی می دانند. هربرت بر این عقیده بود که علاقه دانش آموز به یک موضوع و مسئله تأثیر بسیار زیادی در نتیجه یادگیری دارد. معتقد بود که معلمان هنگام تصمیم گیری برای مناسب ترین نوع آموزش باید این علاقه را همراه با دانش قبلی در نظر بگیرند. با گذشت زمان، ویلیام جیمز، روانشناس و فیلسوف کار های قابل ملاحظه ای در این زمینه انجام داد. متن اصلی وی در سال 1899 با عنوان “صحبت با معلمان در مورد روانشناسی” نخستین کتاب درسی روانشناسی تربیتی محسوب می شود. تقریباً در همان دوره، روانشناسی فرانسوی […]

مشاهده ادامه مطلب

روانشناسی تربیتیArchive