روانشناسی دین: معرفی، تاریخچه و بازار کار

روانشناسی دین: معرفی، تاریخچه و بازار کار

دین چگونه در زندگی انسان ها به وجود آمده است؟ آیا افراد دیندار شخصیت خاصی دارند؟ آیا دینداری با رضایتی که افراد از زندگی خود دارند رابطه مستقیم دارد؟ آیا افراد دیندار سلامت جسمی و بهداشت روانی بیشتری دارند؟ آیا دینداری بر کاهش یافتن جرم و جنایت و اعمالی از این قبیل مؤثرند؟ آیا دینداری بر افزایش حس نوع دوستی، کمک به دیگران و کارهای از این قبیل تأثیر دارد؟ آیا راهی برای سنجش و ارزیابی میزان دینداری افراد وجود دارد؟ به طور کلی ابعاد دینداری چیست؟ و… این سوالات نمونه ای از مسائلی هستند که در روانشناسی دین مطرح می شود. روانشناس و فیلسوف آمریکایی ویلیام جیمز (۱۸۴۲–۱۹۱۰ م.) توسط اکثر روانشناسان دین به عنوان بنیان‌گذار این حوزه معرفی می شود. وی به عنوان رئیس انجمن روانشناسی آمریکا فعالیت داشته است، و یکی از اولین کتاب های درسی روانشناسی را به نگارش در آورده است. در روانشناسی دین نفوذ جیمز مشهود است. اثر او تحت عنوان Varieties of Religious Experience به عنوان اثری کلاسیک در این شاخه در نظر گرفته می شود، و ارجاع به اندیشه های این فیلسوف در کنفرانس های بزرگ و حرفه ای بسیار رایج است. جیمز بین دین موسسه‌ای و دین شخصی تفاوت قائل است. دین موسسه ای […]

مشاهده ادامه مطلب

روانشناسی دینArchive