ادوارد چیس تولمن: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

تصویر پروفایل
ادوارد چیس تولمن: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

مقدمه

ادوارد چِیس تولمن روانشناس و نظریه پرداز یادگیری امریکایی بود که نظریه ای ترکیبی از روانشناسی گشالت و رفتارگرایی ارائه کرد. با اینکه وی به رفتارگرایی اعتقاد داشت ولی با نظرات رفتارگرایانی همچون پاولف، گاتری، واتسون و اسکینر مخالف بود. تولمن اعتقاد داشت نمی توان رفتارهای پیچیده را با رفتارهای ساده توضیح داد بلکه باید آنها را به طور مستقل تحلیل کرد.

تولد و کودکی ادوارد چیس تولمن

وی در 14 آوریل سال 1886 در شهر نیوتون در ایالت ماساچوست متولد شد. خانواده تولمن از اعضاء فرقه ای به نام کویکر بودند. آنها به سادگی در رفتار، پوشش و مذهب اعتقاد داشتند و با جنگ مخالف بودند.

تحصیلات ادوارد چیس تولمن

تولمن در سال 1911 مدرک کارشناسی خود را در رشته ی الکتروشیمی دریافت کرد و تا سال 1915 تحصیلات خود را در کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته ی روانشناسی در دانشگاه هاروارد به پایان رساند.

شغل ادوارد چیس تولمن

تولمن پس از دریافت مدرک دکترای خود به مدت سه سال در دانشگاه نورث وسترن در ایالت ایلینوی به تدریس پرداخت، اما در سال 1918 به دلیل آنچه دانشگاه عدم موفقیت در تدریس اعلام کرد اخراج شد. پس از اخراج از نورث وسترن تولمن در دانشگاه کالیفرنیا به تدریس مشغول شد و تا بازنشستگی آنجا ماند.

ایدها و نظریات ادوارد چیس تولمن

رفتار یکپارچه: رفتارهایی که معطوف به یک هدف می باشند و یک گشتالت ( کل منسجم ) را تشکیل می دهند.

رفتار گرایی هدفمند: رفتار گرایی هدفمند رفتارهای یکپارچه را به صورت یک کل منسجم بررسی می کند. وی معتقد بود وی معتقد بود اهداف و فرایند های شناختی که رفتار را تولید می سازند قابلیت تعریف و توصیف را دارا می باشند.

مفاهیم نظری

چه چیز آموخته می شود؟ ارگانیزم در طی فرایند یادگیری می آموزد که کدام یک از محرک های محیطی با یکدیگر ارتباط دارند و این ارتباطات را از طریق جستجو در محیط کشف می کند.

تأیید در مقایسه با تقویت: هنگامی که ارگانیزم نقشه شناختی را فرا گرفت برخی انتظارات یا فرضیه های درونی شکل می گیرد. آن دسته از فرضیه ها که مورد تأیید قرار گیرند ار سوی ارگانیزم حفظ می شوند.

کوشش و خطای نمادین: یادگیرنده در مقابل راه هایی که به هدف ختم می شوند می ایستد و فکر می کند، این مکث و اندیشندن کوشش و خطای نمادین نامیده می شود.

یادگیری در مقایسه با عملکرد: تولمن معتقد بود چیزهایی که از محیط آموخته می شوند زمانی که احساس نیاز شود مورد استفاده قرار می گیرند و یادگیری به عملکرد تبدیل می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند.

یادگیری نهفته: دسته ای از یادگیری ها که به عملکرد تبدیل نشده اند یادگیری نهفته نامیده می شوند.

خاموشی نهفته: هنگامی که یادگیرنده مشاهده کند یک رفتار خاص به هدفی که قبلی منجر نمی شود، خاموشی رخ می دهد.

یادگیری مکان در مقایسه با یادگیری پاسخ: تولمن اعتقاد داشت آن چیزی که از سوی ارگانیزم آموخته می شود موقعیت و مکان است، نه پاسخ.

مفاهیم صوری

تولمن معتقد بود که در یک محیط یادگیری چند گروه متغیر وجود دارند که شامل متغیر های محیطی، متغیرهای تفاوت های فردی و متغیر های رابط می باشند که برای توضیح آنها از موش ها در داخل ماز T شکل استفاده کرد.

مغیر های محیطی شامل:

 • برنامه نگهداری
 • مناسب بودن شیء هدف
 • نوع و حالتی که محرک عرضه می شود
 • نوع پاسخ مورد نیاز
 • الگوی گذر کردن از ماز

متغیر های تفاوت های فرد شامل:

 • وراثت
 • سن
 • آموزش قبلی
 • شرایط ویژه

متغیر های رابط: هر آن چیزی که در زمان یادگیری بین محرک و رفتارهای تولید شده از سوی ارگانیزم رابطه ایجاد می کند.

آثار تولمن

 • سائق ها نسبت به جنگ
 • رفتار های هدفمند در حیوان ها و انسان ها
 • بازداری معطوف به گذشته تحت تأثیر شرایط

مرگ ادوارد چیس تولمن

تولمن در نوزدهم نوامبر 1959 در برکلی ایالت کالیفرنیا در گذشت.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقریبا

خیر

دانلود مطلب

فهرست مطلب