ادوین ری گاتری: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

تصویر پروفایل
ادوین ری گاتری: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

مقدمه

ادوین ری گاتری روانشناس رفتار گرای امریکایی بود، نظریه وی در راستای پارادایم تداعی گرایانه قرار می گیرد.

تولد و کودکی ادوین ری گاتری

گاتری در 9 ژانویه سال 1986 در شهر لینکن ایالت نبراسکا متولد شد. او یکی از 5 فرزند خانواده بود. مادرش معلم مدرسه و پدرش مدیر فروشگاه بود.

تحصیلات ادوین ری گاتری

گاتری در رشته ی ریاضیات، فلسفه و روانشناسی در دانشگاه نبراسکا تحصیل کرد و مدرک کارشناسی ارشد دریافت کرد. وی برای همکاری با هریسون وارد دانشگاه پنسیلوانیا و مدرک دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرد.

شغل ادوین ری گاتری

گاتری پس از پایان تحصیلات خود از سال 1914 وارد دانشگاه واشنگتن شد و تا دوران بازنشستگی خود در این دانشگاه ماند. وی ابتدا در فلسفه به تدریس کرد، سپس به دانشکده روانشناسی منتقل شد. وی در کنار تدریس به تحقیق در زمینه یادگیری می پرداخت.

ایده ها و نظریات ادوین ری گاتری

مفاهیم نظریه گاتری شامل:

قانون مجاورت: طبق این اصل گاتری توضیح می دهد که هنگامی که در یک شرایط خاص رفتار ویژه رخ می دهد، اگر ارگانیزم دوباره در آن شرایط قرار گیرد همان رفتار را بروز خواهد داد. وی معتقد بود این اصل تنها قانون یادگیری می باشد.وی در سال 1959 در این قانون تجدید نظر کرد. در این تغییر اصل توجه را نیز وارد کرد و طبق آن هر آنچه مورد توجه قرار گیرد به صورت رفتار در می آید.

یادگیری کوششی: وقتی برای اولین ترکیبی از محرک ها با هم همایند شوند به بالاترین و قوی ترین تداعی دست میابند. گاتری طبق این اصل قانون بسامد را رد می کند.

اصل تأخر: طبق این اصل آخرین پاسخی که ارگانیزم به تعدادی از محرک های همایند می دهد در بازپیدایی مجدد آنها، آن پاسخ مجدد آنها، آن پاسخ تکرار می شود.

محرک ناشی از تحرک: محرک های ناشی از حرکات بدنی پاسخ شرطی مختص خود را دارند. به این نکته اشاره دارد اگر یک محرک از بیرون به ارگانیزم ارائه شود، بدن وی برای پاسخ دهی محرک بعدی را ایجاد می کند.

چرا تمرین موجب بهبودی یادگیری می شود؟ گاتری معتقد بود یادگیری به یکباره شکل می گیرد، اما مهارت ناشی از این یادگیری کامل نیست و مهارت های حاصل از چندین تداعی و پاسخ می باشند که برای ایجاد آنها تمرین لازم است.

فراموشی: گاتری معتقد بود فراموشی نیز همچون یادگیری یکباره رخ می دهد. وی معتقد بود هنگامی که از یک پاسخ جدید برای یک محرک استفاده می شود، پاسخ قبلی فراموش می شود و در هنگام تحریک پاسخ جدید فراخوانی می شود.

روش های ترک عادت

شکل گیری عادت: عادت به پاسخی اطلاق می شود که در تعداد زیادی محرک فراخوانی می شود و هر قدر میزان تعداد محرک های فراخوان یک پاسخ بیشتر باشد، موجب قوی تر شدن عادت می شوند. برای تغییر عادت سه روش زیر را مطرح کرد:

آستانه: در این روش محرک با شدتی ارائه می شود که موجب فراخوانی پاسخ شود و پاسخی متفاوت فرا خوانی می شود.

خستگی: در این روش فرد انقدر عادت را تکرار می کند تا منجر به خستگی شود، در هنگام خستگی در مقابل محرک پاسخی متفاوت فراخوانی می شود.

پاسخ ناهمساز: هنگامی که محرک یک پاسخ نامطلوب را فرا می خوانی می کند، پاسخ نامطلوب را با پاسخ ناهمساز همراه می کنند. پاسخ ناهمساز قدرتمند، پاسخ نامطلوب را به خود وابسته می کند.

پرهیز از عادت: پرهیز از عادت زمانی شکل می گیرد که ارگانیزم قصد داشته باشد از مواجه با علائم رفتار نامطلوب دوری کند.

تنبیه: تنبیه زمانی اثر گذار می باشد که منجر به تغییر پاسخ در فرد بشود و رفتار ناهمساز با رفتاری که مورد تنبیه قرار گرفته است را ایجاد کند.

سائق: سائق محرک نگهدارنده را ایجاد می کند و محرک نگهدارنده تا زمان رسیدن ارگانیزم به هدف فعال باقی می ماند.

قصد: پاسخی که نسبت به محرک نگه دارنده شرطی شده قصد نام دارد.

انتقال آموزش: برای آنکه پاسخ آموخته شده در موقعیت های متفاوت فراخوانی شود، باید در شرایط متفاوت تداعی گردد.

آثار گاتری

  • روانشناسی یادگیری
  • پارادوکس های آقای راسل:با شرح مختصری از تاریخچه آنها
  • فصل های روانشناسی عمومی
  • گربه ها در جعبه پازل
  • روانشناسی روابط انسانی

مرگ ادوین ری گاتری

گاتری در سال 1959 در گذشت.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقریبا

خیر

دانلود مطلب

فهرست مطلب