ویلیام کی استیس: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

تصویر پروفایل
ویلیام کی استیس: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

مقدمه

ویلیام کی استیس روانشناس امریکایی بود که نظریه آماری یادگیری را مطرح کرد. برخی معتقدند استیس قصد داشته نظریه یادگیری گاتری را کمٌی کند. استیس برای نظریه هایی که در زمینه یادگیری و شناخت مطرح کرد موفق به دریافت مدال علم گردید.

تولد و کودکی ویلیام کی استیس

استیس هفدهم ژوئن سال 1919 در ایالت مینه سوتا و شهر مینه پولیس متولد شد.

تحصیلات ویلیام کی استیس

استیس برای تحصیل روانشناسی وارد دانشگاه مینه سوتا شد. وی در آنجا زیر نظر اسکینر که نظریه پرداز یادگیری بود به تحصیل پرداخت و با مدرک دکترای روانشناسی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

شغل ویلیام کی استیس

استیس پس از فارغ التحصیلی در دانشگاه ایندیانا مشغول به فعالیت شد. پس از مدتی فعالیت در این دانشگاه به نیویورک رفت و در دانشگاه راکفلر فعالیت کرد و سپس به هاروارد رفت. در هاروارد وی موفق به دریافت درجه ی استادی افتخاری شد و تا بازنشستگی در هاروارد ماند. پس از بازنشستگی به دانشگاه بلومینگتون در ایندیانا رفت.

استیس در تمام این سال ها بر روی نظریه یادگیری خود کار و تحقیق کرد. نظریه وی نظریه آماری یادگیری می باشد که در آن میزان تغییر در یادگیری فرد را  با نتیجه حاصل از هوش و تغییر در  سطح کنونی میزان دانش و آگاهی وی  برابر در نظر می گرفت.

ایده ها و نظریات ویلیام کی استیس

فرض های یادگیری:

اول: در فضای یادگیری تعداد زیادی محرک با محدودیت وجود دارند که یادگیرنده آنها را مورد آزمایش قرار می دهد.

دوم: همه پاسخ هایی که آزمودنی به محرک می دهد، در یکی از دو طبقه قرار می گیرد. پاسخ مورد نظر آزمایشگر یا طبقه ی سایر پاسخ ها دسته بندی می شود.

سوم: همه محرک های موجود در فضای یادگیری یا نسبت به پاسخ مد نظر آزمایشگر و یا نسبت به سایر پاسخ ها شرطی می شوند.

چهارم: قدرت یادگیرنده در تجربه فضای یادگیری محدود می باشد و تعداد محدودی از محرک ها را تجربه می کند.

پنجم: پس از فراگیری پاسخ تلاش برای یادگیری پایان می یابد.

ششم: پس از پایان یادگیری نمونه های انتخاب شده به فضای یادگیری بازگردانده می شوند. این نمونه ها در کوشش های بعدی یادگیری امکان مورد استفاده قرار گرفتن را دارند.

تعمیم: در نظریه استیس هر چه عناصر مشترک بین دو موقعیت بیشتر باشد، تعمیم پاسخ بیشتر خواهد بود.

خاموشی: هنگامی که شرایط به گونه ای باشد که پاسخ به محرک از پاسخ مورد نظر آزمایشگر به سایر پاسخ ها تغییر کند خاموشی رخ می دهد.

بازگشت خود به خودی: اگر پس از خاموشی آزمودنی دوباره به فضای یادگیری بازگردانده می شود، با تعدادی از محرک های زمان یادگیری مواجه می شود. فرا خوانی پاسخ رخ می دهد و بازگشت خود به خودی صورت می گیرد.

جور کردن احتمال: تعداد پاسخ های آزمودنی که مورد نظر آزمایشگر است در نهایت با تعداد موقعیت هایی که آزمایشگر ترتیب دهد برابر خواهد بود.

الگوی یادگیری مارکوف: برخی از نظریه پردازان یادگیری مانند گاتری معتقد بودند یادگیری به صورت یکباره رخ می دهد و برخی مانند ثرندایک به یادگیری تدریجی اعتقاد داشتند. اگر در فضای یادگیری تعداد محرک ها زیاد باشد یادگیری تدریجی و اگر تعداد محرک ها محدود باشد یادگیری یکباره صورت می گیرد. مدل یادگیری به تعداد محرک ها وابسته است.

نظریات استیس در روانشناسی شناختی

اهمیت حافظه: در تداعی محرک پاسخ، محرک ها تجربیات موجود در حافظه را فراخوانی می کنند. ارتباط موجود بین محرک و تجربیات فرد پاسخ را شکل می دهد.

آرایش شناختی: در بخش شناختی نظریه استیس ویژگی محرک و شاخص طبقه به صورت یک مجموعه ذخیره می شود که با توجه به ویژگی های متفاوت یک طبقه قابل مقایسه با سایر محرک ها می باشند.

نمونه گیری محرک: آزمودنی پس از یادگیری تمیز بین محرک های اول برای یادگیری محرک های جدید ویژگی های آنها را با گروه اول مقایسه می کند. این ویژگی ها شامل شکل، رنگ و اندازه می باشد.

آرایش الگوی روابط محرک: طبق این الگو هنگامی که ارگانیزم در یک فضای جدید قرار می گیرد شباهت های محرک های موجود در آن فضا را با فضای یادگیری اول مقایسه  می کند.

شباهت های ماده های درون یک طبقه: ارگانیزم هنگام تلاش برای حل یک مسئله ویژگی های مشترک ماده های درون طبقات را تعیین می کند.

ماده های محرک یک طبقه کامل را نشان می دهند: در گام دوم از استفاده از الگوی آرایش ذهنی ارگانیزم مشخص می کند که محرک موجود چه اندازه طبقه ای که به آن تعلق دارد را معرفی می کند.

استیس و تقویت: تقویت باعث می شود ارگانیزم تداعی محرک پاسخ را حفظ کند. استیس بر آن چیزی که تقویت آگاهی آن را به ارگانیزم می دهد تأکید می کند.

یاد گرفتن یادگیری: اگر وضعیت یادگیری پیچیده باشد یادگیری به صورت همه یا هیچ است، اما هر بار بخش کوچکی فرا گرفته می شود.

آثار استیس

طبقه بندی و شناخت

تئوری یادگیری و رشد ذهنی

مدل های یادگیری، حافظه و انتخاب

کتابچه راهنمای یادگیری و فرایند های شناختی

مدل های آماری و تحقیقات رفتاری

مرگ ویلیام کی استیس

استیس در هفدهم اوت سال 2011 در 92 سالگی در مینیاپولیس مینه سوتا در گذشت.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقریبا

خیر

دانلود مطلب

فهرست مطلب