کلارک لئونارد هال: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

تصویر پروفایل
کلارک لئونارد هال: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

مقدمه

کلارک لئونارد هال روانشناس رفتارگرای آمریکایی بود که در سه زمینه سنجش استعداد، هیپنوتیزم و یادگیری فعالیت می کرد.

تولد و کودکی کلارک لئونارد هال

هال در بیست و چهارم ماه مه سال 1884 در یک خانواده فقیر متولد شد. وی در سن 24 سالگی به فلج اطفال مبتلا شد و بیشتر سال های زندگی خود را فلج بود.

تحصیلات کلارک لئونارد هال

کلارک هال در یک خانواده ی فقیر متولد شد. به علت فقر خانواده تحصیلات خود را با وقفه ادامه داد. برای کسب درآمد به تدریس خصوصی می پرداخت. هال در دانشگاه ویسکانسین تحصیل کرد. وی ابتدا در رشته ی مهندسی معدن را انتخاب کرد، ولی برای ادامه تحصیل رشته ی روانشناسی را انتخاب کرد. در سال 1918 مدرک دکترا در روانشناسی گرفت.

شغل کلارک لئونارد هال

هال پس از پایان تحصیلات خود در دانشگاه ویسکانسین در همان دانشگاه به تدریس مشغول شد و پس از آن به دانشگاه ییل رفت و در آنجا مشغول به تدریس شد. وی در کنار تدریس به تحقیق در زمینه هیپنوتیزم، سنجش، یادگیری و انگیزش می پرداخت.

ایده ها و نظریات کلارک لئونارد هال

نظریه هال را فرضی-قیاسی نام دارد. او پس از بررسی تحقیقات قبلی در زمینه یادگیری به تعدادی نتیجه قابل آزمون دست پیدا کرد. نظریه خود را با 16 اصل ارائه کرد و در سال 1952 تغییراتی در آن بوجود آورد.

مفاهیم نظریه هال در سال 1943

حس کردن محیط بیرونی و رد محرک: اثر یک تکانه حسی که پس از قطع تحریک بیرونی ادامه پیدا می کند و موجب واکنش حرکتی در ارگانیزم می شود.

کنش متقابل تکانه های حسی و بروز رفتار: محرک ها و ردهای عصبی آنها با یکدیگر تعامل دارند. کنش متقابل تکانه های حسی و تأثیر محرک های مختلف بر ارگانیزم منجر به بروز رفتار می شود.

رفتار ناآموخته: پاسخ هایی که هنگام تولد در ارگانیزم موجود می باشد و در صورت نیاز بروز پیدا می کند.

مجاورت و کاهش سائق شرط لازم یادگیری: یک محرک به پاسخ و پاسخ به ارضاء نیاز منجر شود تداعی محرک-پاسخ تقویت می شود و هر چقدر ارضای نیاز بیشتر باشد تداعی بیشتر و یادگیری حاصل می شود.

تعمیم محرک: گسترش پاسخ به شرایط مشابه تعمیم یادگیری می باشد. این اصل نشان دهنده تأثیر تجربه، بر یادگیری جدید است.

محرک وابسته به سائق: یک رفتار خاص در مقابل یک محرک خاص.

توان واکنش تابع سائق و نیرومندی عادت: امکان وجود یک پاسخ در زمان معین، توان واکنش نام دارد، که تابع نیرومندی یک عادت می باشد.

خستگی ناشی از پاسخ: پاسخ پی در پی منجر به خستگی ارگانیزم می شود. این امر برخلاف شرطی عمل می کند. خستگی ناشی از فعالیت برای پاسخ موجب توقف پاسخ دهی می شود که پس از رفع خستگی پاسخ دهی مجدد شروع می شود.

پاسخ یادگرفته شده (پاسخ ندادن): خستگی یک سائق منفی است و پاسخ ندادن را در فرد تقویت می کند. با از بین رفتن بازداری واکنش همراه است و کاهش خستگی را در پی دارد.

اثر نوسان: به تغییر عوامل بازدارنده پاسخ آموخته و توان بازداری پاسخ اشاره دارد.

آستانه واکنش: برای بروز یک پاسخ باید توان واکنش مؤثر از یک مقدار معین بیشتر باشد

عوامل مؤثر پاسخ: احتمال بروز پاسخ تابع آستانه واکنش، اثر نوسان و توان واکنش مؤثر می باشد.

فاصله تحریک و پاسخ: هر چه مقدار توان واکنش مؤثر بیشتر باشد فاصله بین تحریک و پاسخ کمتر است.

مقاومت در برابر خاموشی: مقدار توان واکنش مؤثر تعیین کننده مقاومت در برابر خاموشی است.

تغییر دامنه یا میزان پاسخ: دامنه یا میزان یک پاسخ شرطی به طور مستقیم با توان واکنش تغییر می کند.

بروز پاسخ: اگر چند پاسخ ناهمساز وجود داشته باشد، پاسخی که از بیشترین توان واکنش مؤثر برخوردار است بروز پیدا می کند.

تغییرات نظریه هال در سال 1952

انگیزه تشویق: میزان مشوق در یادگیری ارگانیزم تأثیر ندارد ولی تغییر مقدار آن عملکرد ارگانیزم تغییر می دهد که اثر کرسپی نام دارد.

پویایی شدت محرک: شدت بالای یک محرک امکان بروز پاسخ را افزایش می دهد.

تغییر از کاهش سائق به کاهش محرک سائق: با توجه به آنکه فاصله زمانی ارائه تقویت کننده و کاهش سائق زیاد است، آنچه سبب یادگیری بلافاصله بعد از تقویت کننده می شود کاهش محرک سائق است.

خرده پاسخ انتظاری هدف: بعضی از محرک های خنثی برای رسیدن به هدف مثل تقویت کننده ثانویه عمل می کنند. پاسخ ها تقویت می شوند و همچنین خرده پاسخ های انتظاری هدف را فراخوانی می کنند.

سلسه مراتب عادت های هم خانواده: هر چقدر که تقویت یک رفتار از رنجیره رفتارها دیرتر صورت گیرد، توان واکنش آن به ردهای محرک ضعیف تر خواهد شد.

آثار هال

  • اساس رفتار
  • روانشناسی متعارض یادگیری
  • اصول رفتار

مرگ کلارک لئونارد هال

هال در ماه مه سال 1952 درگذشت.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقریبا

خیر

دانلود مطلب

فهرست مطلب