روانشناسی رشد: معرفی، تاریخچه و بازار کار

روانشناسی رشد: معرفی، تاریخچه و بازار کار

مردم در طول زندگی تغییر بسیاری می کنند. این شاخه از روانشناسی رشد انسان ها را در طول عمرشان، از زمان تولد تا مرگ، توصیف می کند. روانشناسان تلاش می كنند كه چگونه و چرا افراد در طول زندگی تغییر می كنند را توضیح دهند. در حالی که بسیاری از این تغییرات عادی و مورد انتظار است. اما هنوز هم می توانند چالش هایی را ایجاد کنند که بعضی اوقات مردم برای مدیریت، نیاز به کمک های اضافی دارند. با درک فرایند توسعه هنجاری، متخصصان قادر به شناسایی مشکلات احتمالی و مداخلات اولیه هستند که می تواند منجر به نتایج بهتر شود. روانشناسان رشد می توانند با افراد در هر سنی برای درمان مسائل و حمایت از رشد همکاری کنند، اگر چه برخی تصمیم می گیرند که در یک منطقه خاص مانند کودکی، بزرگسالی یا کهنسالی تخصص پیدا کنند. روانشناسی رشد به عنوان یک رشته وجود نداشت. تا اینکه بعد از انقلاب صنعتی نیاز به نیروی کار تحصیل کرده منجر به ساخت اجتماعی دوران کودکی به عنوان یک مرحله مشخص از زندگی یک شخص شد. مفهوم کودکی از دنیای غرب سرچشمه می گیرد و به همین دلیل تحقیقات اولیه از این مکان ناشی می شود. در ابتدا روانشناسان رشد علاقه […]

مشاهده ادامه مطلب

روانشناسی رشدArchive