روانشناسی سیاسی: معرفی، تاریخچه و بازار کار

روانشناسی سیاسی: معرفی، تاریخچه و بازار کار

روانشناسی سیاسی علمی نوپاست که از پیوند روان‌شناسی و سیاست پدید آمده است. تعداد زیادی از متخصصین و کارشناسان علم سیاست اعم از: والترلیپمن، گراهام والاس و ریورس این عقیده را باور دارند، که بررسی روابط سیاسی انسان‌ها بدون در نظر گرفتن جنبه‌های روانشناختی این روابط، امری ناقص و خطایی بزرگ است. این رشته از اوایل قرن نوزدهم ریشه می گیرد، جایی که روانشناسان برای درک نحوه رفتار سیاستمداران، عقایدشان، نحوه تعامل احزاب مختلف با یکدیگر و نتایج رفتارهای سیاسی برای اولین بار از توضیحات اجتماعی و شناختی استفاده کردند. تلاش بی وقفه و ۳۰ ساله لاسول و مطالعات گسترده و عمیق وی منجر به ورود روش روان تحلیلگری در حوزه علم سیاست شد. این شاخه یک حوزه میان رشته ای است که سعی می کند رفتار سیاسی، سیاستمداران و سیاست را از منظر روانشناسی درک کند. اساساً، این حوزه رفتار انسان را مطالعه می کند، اما با تمرکز خاص بر سیاست. این ها شامل وابستگی سیاسی، پیامدهای تروریسم و برداشت عمومی از دولت است. این حوزه همچنین به روند تصمیم گیری سیاست و چگونگی تأثیر تصمیمات بر کل جمعیت می پردازد. این حوزه میان رشته ای است زیرا در آن ارتباطات، تجارت، اقتصاد، آموزش، دولت، سیاست و روانشناسی با […]

مشاهده ادامه مطلب

روانشناسی سیاسیArchive