اورژانس اجتماعی

در صورت نیاز و یا مشاهده هر گونه بحران فردی یا اجتماعی با شماره 123 تماس بگیرید

سلامت روان - اختلالDisorder

Moshavet

سلامت روان چیست؟

مشاهده مطلب کامل

بهداشت روان بخشی جدایی ناپذیر از سلامت افراد می باشد. سلامت روان و سلامت جسم آدمی از منظر جایگاه و اهمیت به طور کامل در یک سطح قرار می گیرند. اگر شما از سلامت روان کافی برخوردار نباشید، قطعا میزان سلامت جسمانی شما نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت و بالعکس یعنی سلامت جسمانی نیز روی سلامت روانی شما تاثیر گذار است. برای مثال شما سلامت روان خودتان را در دوره درگیری با یک بیماری ساده مانند سرماخوردگی با بعد آن مقایسه کنید، متوجه رابطه مستقیم سلامت روان و سلامت جسم خواهید شد. در واقع هیچگونه سلامتی جدای از سلامت روان وجود ندارد

کتابخانه مشاوتLibrary

Easy Way To Stop Smoking

آلن کار : در حقیقت این روش، جادو نیست، اما مثل جادو به‌نظر می‌رسد. زمانی که این روش را کشف کردم به نظرم سحرآمیز آمد و می‌دانم میلیون‌ها نفری که توانستند با کمک این روش، سیگار را ترک کنند، آن را یک روش جادویی می‌دانند.

Parts Of A Coherent Whole

ما و جهان خودمان. این موضوع این کتاب است. در کنار پذیرش، ما یاد می‌گیریم که خودمان، شخص اول جهانمان هستیم و باید آن را بسازیم. در این صورت است که یاد می‌گیریم چطور دنیا، خوشبختی و آرامش‌مان را بر پایه حضور یا عدم حضور دیگران بنا نکنیم.

The Suicide Shop

مغازه‌ی تواچ به مردم شهر برای نحوه‌ی خودکشی مشاوره می‌دهد و برایشان روش‌های مرگ را تضمین می‌کند. از افتخارات این مغازه این است که افراد معروفی چون مرلین مونرو، میشیما، ون گوگ و ...نیز از مشتریان این مغازه بودند.

تاریخچهHistory

مشاهده همه تاریخچه ها

آخرین مطالبLatest