جان لاک: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

تصویر پروفایل
جان لاک: زندگینامه، تحصیلات و نظریه ها

مقدمه

جان لاک پزشک و روانشناس انگلیسی بود که نظریه ای در زمینه رشد کودکان ارائه کرد. لاک معتقد بود که نوزاد انسان هنگام تولد مانند یک لوح سفید است که در طول دوران رشد و در تعامل با محیط همه چیز را فرا می گیرد.

تولد و کودکی جان لاک

جان لاک در بیست و نهم ماه اوت سال 1632 در روستای سامرست در انگلستان متولد شد. پدر لاک ابتدا کارمند یک دفتر وکالت بود. خانواده لاک پس از به دنیا آمدن جان، برای زندگی به روستای پنسفورد رفتند.

تحصیلات جان لاک

لاک ابتدا در دانشکده مینستر و در دانشگاه آکسفورد به تحصیل در زمینه فلسفه پرداخت. جان لاک مدتی با هدف کشیش شدن در کلیسا به تحصیل پرداخت. جان لاک در سال 1674 تحصیلات پزشکی خود را به پایان رساند.

شغل جان لاک

لاک وقتی تحصیلات خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان رساند، در این دانشگاه به تدریس زبان یونانی و فلسفه اخلاق مشغول شد. وی پس از پایان تحصیلات پزشکی خود در این حرفه مشغول به فعالیت شد. پس از آن که جان لاک لرد اشلی را که به عفونت کبد مبتلا شده بود را معالجه کرد، به عنوان منشی و همچنین معلم نوه لرد به استخدام لرد اشلی در آمد. ولی پس از اینکه لرد اشلی به اتهام سیاسی دستگیر شد لاک مجبور به مهاجرت به هلند شد و تا انقلاب انگلستان آنجا ماند.

ایده ها و نظریه های جان لاک

محیط یا ذهن: لاک محیط را شکل دهنده ذهن می دانست. وی معتقد بود پس از مشاهده کودکان متوجه می شویم که در هنگام تولد چیزی در ذهن کودک وجود ندارد. کودک در تعامل با محیط و کسب تجربه به دانش دست می یابد.

تداعی ها: تداعی ها هستند که افکار و احساسات را شکل می دهند، به طوری که پس از چند بار همایندی آنها دیگر نمی توان تنها یکی را در ذهن متداعی کرد.

شکل گیری رفتار: شکل گیری و پیشرفت رفتار با تکرار صورت می گیرد و پس از چند بار تکرار به عادت تبدیل می شود.

یادگیری: لاک معتقد بود یادگیری از طریق مشاهده و تقلید صورت می گیرد. همچنین وی اعتقاد داشت پاداش و تنبیه در یادگیری تأثیر گذار است.

خویشتن داری: لاک فراگیری خویشتن داری را هدف تعلیم و تربیت می دانست و معتقد بود خویشتن داری زیر بنای همه فضائل است. لاک اظهار داشت برای دستیابی کودک به خویشتن داری باید ابتدا به سلامت جسمی کودک توجه کرد.

پاداش ها و تنبیه ها: لاک معتقد بود در استفاده از مشوق ها باید به این نکته توجه کرد که فقط رفتار منطقی کودک را مورد تشویق قرار داد. وی همچنین اعتقاد داشت استفاده از تنبیه بدنی موجب شکل گیری تداعی ها ی ناخوشایند در کودک می شود. مخالف استفاده از آن بود و آن را بی نتیجه می دانست.

مقرارت: لاک معتقد بود درک مقررات برای کودکان دشوار است. لذا به جای تعیین مقررات برای آنها باید با تعیین الگوی مناسب برای آنها و استفاده تشویق تکرار و تمرین رفتار درست استفاده کرد.

ویژگی خاص کودکان: لاک دو ویژگی مختص کودکان را معرفی می کند. اولی نوعی از توانایی های شناختی و  دومی خلق و خو می باشد. وی معتقد بود توانایی های شناختی موجب محدودیت در یادگیری آنها می شود.

گام های کوچک: در فرایند رشد،کودک در تعامل با محیط ترس را می آموزد.لاک معتقد بود برای از بین بردن ترس در کودک، باید وی را با گام های کوچک، به منبع ترس نزدیک کنیم. تا توانایی رویارویی با آن را به دست آورد.

مقررات: لاک معتقد بود از آنجا که درک مقررات برای کودکان دشوار است، به جای تعیین مقررات باید از دو روش تعیین الگوی مناسب برای یادگیری و تشویق برای تمرین و تکرار رفتار درست استفاده کرد.

آموزش تحصیلی: به نظر لاک یادگیری باید موجب لذت بردن کودک بشود. وی معتقد بود برای آموزش به کودکان باید از بازی و آموزش گام به گام تا تسلط بر موضوع استفاده کرد.

آثار لاک

  • تفکراتی درباره تعلیم و تربیت
  • مقاله ای در باب فهم بشر
  • دو رساله در باب حکومت

مرگ جان لاک

لاک در بیست و هشتم اکتبر سال 1704 در گذشت.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقریبا

خیر

دانلود مطلب

فهرست مطلب